اشتراک پرمیوم بوسیله عضو شدن در یک اشتراک فمیلی از کشوری بغیر از آمریکا

با عضو شدن در یک اشتراک فمیلی از کشوری بغیر از آمریکا ، با قیمت ارزان تر اکانت خود را پرمیوم کنید!

اشتراک ۱ ماهه اسپاتیفای پرمیوم (فمیلی دیگر کشورها) -3 موجود است

با خرید این محصول، شما عضو یک اشتراک اسپاتیفای فمیلی از کشوری بجز آمریکا خواهید شد و اکانت شما با قیمت بسیار ارزانتر برای ۱ ماه پرمیوم می‌شود.
**********توجه**********
با توجه به اینکه کشوری که فمیلی از آن فعال خواهد شد به احتمال زیاد متفاوت از کشوری خواهد بود که اکانت شما از آن ساخته شده، ممکن است برای استفاده از این محصول نیاز باشد اکانتی جدید برای شما ساخته شود که در این صورت نیز اکانت برای شما به رایگان ساخته شده و تمامی پلی لیست ها(‌در صورت وجود) نیز به اکانت جدید انتقال داده خواهد شد. البته شایان ذکر است در اکثر مواقع با دادن دسترسی (یوزرنیم و پسورد)‌ اکانت خود به ما توانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم و اکانت فعلی شما را پرمیوم کنیم!

اشتراک ۳ ماهه اسپاتیفای پرمیوم (فمیلی دیگر کشورها)

با خرید این محصول، شما عضو یک اشتراک اسپاتیفای فمیلی از کشوری بجز آمریکا خواهید شد و اکانت شما با قیمت بسیار ارزانتر برای ۳ ماه پرمیوم می‌شود.
**********توجه**********
با توجه به اینکه کشوری که فمیلی از آن فعال خواهد شد به احتمال زیاد متفاوت از کشوری خواهد بود که اکانت شما از آن ساخته شده، ممکن است برای استفاده از این محصول نیاز باشد اکانتی جدید برای شما ساخته شود که در این صورت نیز اکانت برای شما به رایگان ساخته شده و تمامی پلی لیست ها(‌در صورت وجود) نیز به اکانت جدید انتقال داده خواهد شد. البته شایان ذکر است در اکثر مواقع با دادن دسترسی (یوزرنیم و پسورد)‌ اکانت خود به ما توانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم و اکانت فعلی شما را پرمیوم کنیم!

اشتراک ۶ ماهه اسپاتیفای پرمیوم (فمیلی دیگر کشورها)

با خرید این محصول، شما عضو یک اشتراک اسپاتیفای فمیلی از کشوری بجز آمریکا خواهید شد و اکانت شما با قیمت بسیار ارزانتر برای ۶ ماه پرمیوم می‌شود.
**********توجه**********
با توجه به اینکه کشوری که فمیلی از آن فعال خواهد شد به احتمال زیاد متفاوت از کشوری خواهد بود که اکانت شما از آن ساخته شده، ممکن است برای استفاده از این محصول نیاز باشد اکانتی جدید برای شما ساخته شود که در این صورت نیز اکانت برای شما به رایگان ساخته شده و تمامی پلی لیست ها(‌در صورت وجود) نیز به اکانت جدید انتقال داده خواهد شد. البته شایان ذکر است در اکثر مواقع با دادن دسترسی (یوزرنیم و پسورد)‌ اکانت خود به ما توانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم و اکانت فعلی شما را پرمیوم کنیم!

اشتراک ۱۲ ماهه اسپاتیفای پرمیوم (فمیلی دیگر کشورها) 4 موجود است

با خرید این محصول، شما عضو یک اشتراک اسپاتیفای فمیلی از کشوری بجز آمریکا خواهید شد و اکانت شما با قیمت بسیار ارزانتر برای ۱۲ ماه پرمیوم می‌شود.
**********توجه**********
با توجه به اینکه کشوری که فمیلی از آن فعال خواهد شد به احتمال زیاد متفاوت از کشوری خواهد بود که اکانت شما از آن ساخته شده، ممکن است برای استفاده از این محصول نیاز باشد اکانتی جدید برای شما ساخته شود که در این صورت نیز اکانت برای شما به رایگان ساخته شده و تمامی پلی لیست ها(‌در صورت وجود) نیز به اکانت جدید انتقال داده خواهد شد. البته شایان ذکر است در اکثر مواقع با دادن دسترسی (یوزرنیم و پسورد)‌ اکانت خود به ما توانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم و اکانت فعلی شما را پرمیوم کنیم!